Artikler om hudkreft og Mohs kirurgi

Mohs’ kirurgi til behandling av basalcellekarcinom (Ugeskrift for Læger)

Sammendrag
Martin Glud, Silje Haukali Omland, John Paoli & Robert Gniadecki
Ugeskrift for Læger 2017;179:V07160501
Antatt: 23. november 2016
Publisert i Ugeskriftet.dk: 06. februar 2017

Mikrografisk kirurgi er i dag den eneste teknikken som garanterer fullstendig fjerning av basalcellekarsinomer. Hovedbegrensningen er høy etableringskostnad, som spesielt er forbundet med spesialisert trening av kirurger, teknikere og oppsettet av histologi-fasiliteter for frosset vev-seksjonering og farging.  I lengden er kostnadene ved Mohs kirurgi ikke mer kostbar, pr. pasient, enn konvensjonell kirurgi. Teknikken er veldig sikker, og har mange fordeler når man sammenligner Mohs med alle andre behandlingsmetoder. Den oppnår høyeste helbredingsrate, den gir minimal inngripen, den er vevsbesparende og den muliggjør optimal lukning etter
inngrepet. Mohs kirurgi er kosteffektivt, spesielt når det gjelder dårlig avgrenset, høy-risiko, ansiktstumorer. I disse tilfellene burde Mohs kirurgi bli vurdert som første-valgsbehandling.

Basalcellekarcinom (Ugeskrift for Læger)

Sammendrag
Martin Glud, Silje Haukali Omland & Robert Gniadecki
Ugeskrift for Læger 2016;178:V07150603
Inntatt: 5. april 2016
Publisert på Ugeskriftet.dk: 16. maj 2016

Basalcellekarsinomer (BCC) er den mest vanlige kreftformen hos mennesker. Risikoen gjennom en livstid for å utvikle BCC er 30%. Målet for behandling er en total-fjerning av tumor, fulgt av konservering av funksjonalitet og optimalt kirurgisk resultat. Risikoen for tilbakefall etter behandling er høyest i de tilfeller tumor har et aggressivt vekstmønster, i tumorer som befinner seg i ansiktets H-sone, og i tilbakevennende tumorer. Den optimale behandlingen av høy-risiko BCCs er kirurgisk fjerning og strålebehandling. Lav-risiko tumorer kan behandles med kryoterapi, curettage, fotodynamisk terapi eller kremer.

Gunstige resultat fra Mohs mikrografisk kirurgi for basalcellekarsinomer

Sammendrag
Martin Glud, Silje Haukali Omland & Robert Gniadecki
Danish Medical Journal 2015;62(12):A5171
Akseptert: 22 okt. 2015

MMS er en effektiv og sikker behandling av ansikts-BCC. MMS er valgt behandlingsmetode for høy-risiko tumorer og tilbakevennende BCC i flere land. Beklageligvis er MMS for lite brukt i Skandinavia, dette til tross for hyppige forekomster av BCC, og en økende forekomst av BCC hos yngre mennesker. Studien dokumenterer at Mohs kirurgi er et gjennomførbart behandlingstilbud for BCC i dermatologimiljø i Danmark. For øyeblikket foretar senteret vårt 5-7 Mohs-prosedyrer ukentlig, i overensstemmelse med internasjonale retningslinjer for volum-krav, og senteret er anerkjent av The European Society of Mohs Surgery.

Kontakt oss

Kontakt oss for konsultasjon hos en av våre hudleger.