Hva er alminnelig hudkreft (basalcellekarcinom)

Den hyppigste form for hudkreft i Danmark

Basalcellekreft er den hyppigste formen for hudkreft. Forekomsten av denne formen for hudkreft stiger stadig i antall. Bare innen de siste 10 år, er antallet nye tilfeller fordoblet. Ifølge kreftens bekjempelse var det 12000 nye tilfeller i 2014, jevnt fordelt mellom menn og kvinner.

Hudkreft er langsomt voksende og kan alltid helbredes. Oftest utvikles hudkreft i ansiktet, på ørene, i nakken og på øvre del av brystet, men den kan finnes overalt på kroppen. Sykdommen ses oftest i den eldre del av befolkningen, men de siste årene er det observert en større stigning blant de yngre. Livstidsrisikoen for å utvikle hudkreft er 30%, og 20% av samtlige nye tilfeller oppstår hos personer under 50 år.

Risikoen for å utvikle denne kreftformer stiger med alderen og mengden av sol-eksponering, både ute i solen og i solarium. Det er derfor man hovedsakelig utvikler hudkreft på de mest solutsatt kropps-områdene. Andre risikofaktorer er personer med lys hud, som lett blir solbrent. Tidligere strålebehandling, eller inntagelse av metallet arsenikk (middel mot psoriasis), samt langvarig eksponering for kreftfremkallende stoffer som sot og tjære, er også en risiko. Det kan også tyder på at personer med nedsatt immunsystem, eller pasienter under behandling med immundempende medisin, utvikler hudkreft 10-15 år tidligere end normalt.

Har man én gang fått konstaterte hudkreft er det 40% risiko for at man utvikler hudkreft et annet sted på kroppen. Derfor anbefales pasienter med hudkreft årlige kontroller hos en hudlege.

Hudkreft er en invasiv tumor som destruerer vevet lokalt, men kun veldig sjeldent sprer seg (metastaserer). Derimot er det en ikke ubetydelig risiko for recidiv (tilbakefall) av tumor etter endt behandling. Halvparten av disse recidiver ses innen de første 3 årene. Risikoen for recidiv avhenger av tumorstørrelsen, tumortype, tumorlokalisjon, behandlingsvalg samt behandlers kompetanse.

Diagnosen stilles på bakgrunn av en vevsprøve (biopsi, curettage).

Der finnes flere typer behandlinger for hudkreft. Bland annet curretage/avskrapning og kremer (som begge spesielt brukes ved lavrisiko tumorer) samt kirurgiske inngrep (som Mohs kirurgi) og strålebehandling. Mohs kirurgi gir størst mulig sikkerhet for at tumoren er fjernet i friskt vev, og gir dermed de laveste recidivrater (tilbakefall). Etter fem år er tilbakefallsraten for førstegangstilfeller av hudkreft 1-3% ved behandling med Mohs kirurgi. For tilbakevennende tilfeller er den 5-10%. Mohs kirurgi betraktes som ”golden-standard” til behandling av høyrisiko-BCC i hode-hals-regionen, da denne metoden gir det mest sikre og kosmetisk optimale resultat. Les evt. mer om Mohs kirurgi her.

Kilder

Cancerregistret 2014. www.sundhedsdatastyrelsen.dk (10. apr 2016).

Miller DL, Weinstock MA. Nonmelanoma skin cancer in the United States: incidence. J Am Acad Dermatol 1994;30:774-8.

Leman J, McHenry P. Basal cell carcinoma. Arch Dermatol 2001;137: 1239-40.

Diffey BL, Langtry JAA. Skin cancer incidence and the aging population. Br J Dermatol 2005;153:679-80. 5. Birch-Johansen F, Jensen A, Mortensen L et al. Trends in the incidence of nonmelanoma skin cancer in Denmark 1978-2007: rapid incidence increase among young Danish women. Int J Cancer 2010;127:2190-8

Birch-Johansen F, Jensen A, Mortensen L et al. Trends in the incidence of nonmelanoma skin cancer in Denmark 1978-2007: rapid incidence increase among young Danish women. Int J Cancer 2010;127:2190-8 [6] Baxter JM, Patel AN, Varma S. Facial basal cell carcinoma. BMJ 2012;345:e5342-e5342.

Baxter JM, Patel AN, Varma S. Facial basal cell carcinoma. BMJ 2012;345:e5342-e5342.

Rowe D, Carroll R, Day C. Long-term recurrence rates in previously untreated (primary) basal cell carcinoma: implications for patient followup. J Dermatol Surg Oncol 1989;15:315-28.

Smeets NWJ, Kuijpers DIM, Nelemans P et al. Mohs’ micrographic surgery for treatment of basal cell carcinoma of the face – results of a retrospective study and review of the literature. Br J Dermatol 2004;151:141-7.

Faktaboks

  • Gjennom de siste 30 årene er antall tilfeller av kreft i huden tredoblet for danske kvinner, og mer enn fordoblet for danske menn.

  • Ca. 40 dansker får hver dag konstaterte kreft i huden – det er mer enn en skoleklasse. I alt blir det registrerte mer enn 14.600 nye tilfeller av sykdommen i året.

  • Over 121.000 danske har vært til behandling for sykdommen. Formodentlig er tallet dobbelt så stort fordi mange tilfeller ikke blir registrert.

  • Hvis man én gang har hatt alminnelig hudkreft, er det risiko for at sykdommen dukker opp igjen ett nytt sted. Derfor går de fleste som har hatt sykdommen til jevnlig kontroll hos en hudlege.
  • Hudkreft er ikke en dødelig sykdom. Det kan likevel etterlates stygge arr når alminnelig hudkreft fjernes. Mange får sykdommen på ørene, nesen og ved øyet, hvor arr kan være generende.

Kontakt oss

Kontakt oss for konsultasjon hos en av våre hudleger.