Hva er Mohs kirurgi?

Mohs kirurgi er en spesiell metode som brukes ved fjerning av hudkreft. Mohs kirurgi er den sikreste metoden for fjerning av hudkreft. Operasjonen foregår alltid med lokalbedøvelse. Man fjerner den synlige hudkreften og et mindre belte på 1-2 mm av det omkringliggende friske vevet. Preparatet undersøkes i mikroskop med det samme. Dermed kan tilstedeværelse av hudkreft visualiseres, både i sidekanter og i dybden. Dersom man under mikrosopet finner rest-tumor, gjentas prosedyren frem til all kreft er fjernet. Deretter kan huddefekten lukkes med plastikkirurgiske teknikker. Pasienten ses etter 5-7 dager mhp kontroll og fjerning av suturer (sting). Les evt. mer om Mohs kirurgi her.

Hvorfor Mohs kirurgi?

Hudkreft sprer seg ofte (opp til 1-2 cm) utenfor det synlige området, og derfor kan man ikke på forhånd vite hvor langt den har spredt seg. Ved Mohs kirurgi undersøker man, i motsetning til andre metoder, løpende det vevet man fjerner under operasjonen. Dette er en stor fordel, fordi kirurgen på denne måten kan forsikre seg om at kreften er fjernet helt og med kun én operasjon. Det fjernes i tillegg opp til 40% mindre vev med Mohs kirurgi, sammenlignet med konvensjonell fjerning. Derfor er Mohs kirurgi den mest effektive behandlingen av hudkreft, og resultatet er det sikreste både hva angår fjerning av kreften og minst mulig arrdannelse.

Hva er suksessraten?

Tilbakefall etter Mohs kirurgi oppstår i mellom 1% (tilfeller hvor ingen behandling er tatt tidligere) og 5% (tilfeller hvor behandling er tatt tidligere).

Skal jeg innlegges?

Mohs kirurgi uføres med lokalbedøvelse og krever ikke innleggelse. Du kan derfor dra hjem samme dag som du blir operert.

Hvor lang tid tar operasjonen?

Den første delen av operasjonen tar oftest 20 minutter, mens det tar 1-2 timer å undersøke det fjernede vevet mikroskopisk. Typisk skal det fjernes og undersøkes vev i 1-3 runder, men dette varierer fra pasient til pasient. En operasjon og ventetiden i venteværelset, vil derfor normalt vare cirka 3-4 timer over en enkelt dag.

Vil operasjonen etterlate arr?

Alle operasjoner gir dessverre arr, men med Mohs kirurgi er du sikret et optimalt kosmetisk resultat.

Hva skal jeg være oppmerksom på ifm. operasjonen?

Du bør informere legen i god tid dersom du tar noen av følgende preparater:

 • Marevan
 • Magnyl
 • Acetylsalicylsyre
 • Annen blodfortynnende medisin

Alkohol kan øke blødningstendensen, derfor bør du unngå alkohol i dagene før operasjon.

Røyking forsinker sårheling. Vi anbefaler derfor en røykepause minst 1 dag før operasjon, og minst 14 dager etter operasjon.

Før operasjonen

 • For å forebygge infeksjoner må du på operasjondagen bade eller dusje. Det er viktig at håret ditt er nyvasket.
 • Det er viktig at du har spist og drukket slik du pleier sånn at du unngår utilpasshet på operasjonsdagen.
 • Ta gjerne med deg lesestoff/underholdning og noe å spise. Dette for å gjøre ventetiden litt mer behagelig. Vi serverer gjerne saft og vann.
 • Det er en god idé å rydde kalenderen for operasjonsdagen, dette siden vi på forhånd ikke vet hvor lang tid operasjonen vil ta.
 • Husk å ta med svaret på en evt. biopsi fra din lege/hudlege/sykehus, både til første konsultasjon og på operasjonsdagen.

Operasjonsdagen

Etter operasjonen

 • Bevegelse etter operasjonen fremprovoserer blødning fra såret. Derfor er det viktig at du holder deg helt i ro det første døgnet etter operasjonen.
 • Av samme årsak bør mosjon og hardt fysisk arbeid unngås frem til stingene er fjernet (7-10 dager etter operasjonen).
 • Det er en god idé å ha et familiemedlem eller en venn sammen med deg natten etter operasjonen, ettersom det alltid er en liten risiko for blødning ifm. operasjoner.
 • De første dagene kan såret gi lettere smerter. Ved smerter anbefaler vi at du tar 1 gram Paracetamol (f.eks. Panodil, Pinex eller Pamol), men ikke oftere enn fire ganger i døgnet.
 • Stingene fjernes 5-7 dager etter operasjonen.
 • Du vil bli innkalt til to kontroller, en etter 3 mnd., og en kontroll 1 år etter operasjonen.
 • De første dagene kan såret være ømt og det kan forekomme en lett blødning. Sårkanten vil være mørkerød de første dagene til ukene, og være litt følelsesløs i uker til måneder etter operasjonen.
 • Utsett ikke huden for sollys etter operasjonen. Det vil forverre behandlingsresultatet. Beskytt deg derfor mot sollys i minst ett år etter avsluttet behandling. Du kan med fordel beskytte huden din hver dag fra april til oktober med solfaktor 50, solhatt eller annet klesplagg (unntatt når det regner hele dagen).

Kan såret få sol etter operasjonen?

Nei. Utsett ikke huden for sollys etter operasjonen. Det vil forverre behandlingsresultatet. Beskytt deg derfor mot sollys i minst ett år etter avsluttet behandling. Du kan med fordel beskytte huden din hver dag, fra april til oktober med solfaktor 50, solhatt eller annet plagg (unntatt ved heldagsregn).

Hva er de normale symptomene ved sårheling?

De første dagene kan såret være ømt og det kan forekomme lett blødning. Sårkanten vil være mørkerød de første dagene til ukene, og også være litt følelsesløs i uker til måneder etter operasjonen.

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Ved en operasjon er det risiko for komplikasjoner som:

 • Blødning fra såret
 • Infeksjon
 • Smerter
 • Følelsesløshet i det opererte området
 • Skjemmende arrdannelse

I sjeldne tilfeller kan huden man har brukt til å dekke såret med, dø. I slike tilfeller må denne huden fjernes.

Symptomer på infeksjon, som du bør være oppmerksom på:

 • Rødhet utenfor det behandlede området
 • Gul eller uklar væske fra såret
 • Hevelse
 • Smerte
 • Varme
 • Evt. feber

Normal og unormal blødning

I døgnet etter operasjonen kan det forekomme en mindre blødning, dette er normalt. Hvis blødningen øker og forbindingen gjennomsives, skal du trykke hardt på forbindingen i 15 minutter (f.eks. med en kjøkkenrull eller et rent håndkle). Stopper ikke blødningen, kan du prøve å presse en pose is mot såret i 15 minutter. Kontakt oss hvis blødningen ikke stopper.

Kontakt oss

Kontakt oss for konsultasjon hos en av våre hudleger.