Mohs Kirurgi

Hudkræftklinikken.dk er den eneste privatklinikken i Danmark som utfører Mohs kirurgi. Ved Mohs kirurgi sikrer man en fullstendig fjerning av hudkreften i én enkelt operasjon.

En effektiv og vevsbesparende operasjon med et optimalt kosmetisk resultat

Hudkræftklinikken.dk er den eneste privatklinikken i Danmark som utfører Mohs kirurgi. Mohs kirurgi er den sikreste metoden for fjerning av hudkreft. Operasjonen foregår alltid med lokalbedøvelse. Man fjerner den synlige hudkreften og et mindre belte på 1-2 mm av det omkringliggende friske vevet. Preparatet undersøkes i mikroskop med det samme. Dermed kan tilstedeværelse av hudkreft visualiseres, både i sidekanter og i dybden. Dersom man under mikrosopet finner rest-tumor, gjentas prosedyren frem til all kreft er fjernet. Deretter kan huddefekten lukkes med plastikkirurgiske teknikker. Pasienten ses igjen etter 5-7 dager, for kontroll og fjerning av suturer (sting).

Basalcellecarcinom med spredning til flere hudlag.

Kirurgen fjerner de synlige lag av tumoren, men røttene eksisterer fortsatt i vevet. Hvis det er ytterligere hudkreft-celler igjen, vil de bli fjernet.

Preparatet deles i seksjoner og visualiseres fullstendig i mikroskop. Den nederste del og kantene av hver seksjon, undersøkes mikroskopisk for tegn på rester av kreftinfisert vev.

Hvis kreftinfisert vev oppdages under mikroskopbehandlingen, fjerner kirurgen et nytt lag av huden basert på hvor kreftcellene ble oppdaget.

Prosessen gjentas inntil man ikke lenger finner bevis på at det er kreftceller tilstede. På denne måten redder man så mye som mulig av det friske vevet.

Hvorfor Mohs kirurgi?

Hudkreftklinikken behandler basalcellekarcinomer (hudkreft) med Mohs kirurgi.

Hudkreft sprer seg ofte utenfor det synlige området, og derfor kan man ikke på forhånd vite hvor langt den har spredt seg. Ved Mohs kirurgi undersøker man, i motsetning til andre metoder, løpende det vevet man fjerner under operasjonen. Dette er en stor fordel, siden kirurgen på denne måten kan forsikre seg om at kreften er fullstendig fjernet med én operasjon. Derfor er Mohs kirurgi den mest effektive metoden for behandling av hudkreft, og resultatet er det sikreste både hva angår fjerning av kreften og det optimale kosmetiske resultatet. Der fjernes opp til 40% mindre vev ved Mohs kirurgi sammenlignet med standard kirurgisk fjerninger.

Mohs kirurgi er golden standard i USA, Holland, UK og flere andre førende land innenfor hudkreftbehandling i hode-hals-regionen. Sikkerhet for total helbredelse er 99 %. Tilbakefallsraten er 1% ved ikke tidligere behandlet basalcellekarcinom og 5 % ved basalcellekarcinomer, som er behandlet tidligere med annen metode.

Hudkræftklinikken.dk er ved din side fra de innledende prøvene, gjennom behandlingen og de avsluttende kontrollene. Du er også velkommen til å kontakte oss for konsultasjon dersom du mistenker at du har hudkreft.

Hvordan foregår Mohs kirurgi?

Mohs kirurgi er den sikreste behandling av hudkreft. Operasjonen foregår utelukkende med lokalbedøvelse og du behøver derfor ikke være fastende. Selve operasjonen tar vanligvis et par timer. Når operasjonen er overstått må du vente 15-20 minutter før du kan dra hjem, primært for å sikre at du har det bra og at du ikke har blødninger. Kun i veldig spesielle tilfeller er det nødvendig med innleggelse.

Når du ankommer klinikken, vil du bli mottatt av en sykepleier. Du vil blir informert om operasjonen og det forventede forløpet av dagen. Legen vil undersøke deg igjen før du får bedøvelse. Den synlige del av hudkreften opereres bort. En forbinding vil bli lagt over såret. Deretter sitter du på venteværelset mens vi undersøker det fjernede vevet under mikroskop. Dersom det blir oppdaget rester av hudkreft, gjentas prosedyren til all hudkreft er fjernet. Deretter lukkes såret ved bruk av plastikkirurgisk teknikk. Hvis det er mulig lukkes såret med simpel lukning (side-to-side), men ved større defekter, kan det bli nødvendig å flytte huden fra ”nabo-området” med såkalt ‘lap plastik’, som gir et optimalt kosmetiske resultat. Et annet alternativ er at såret kan lukkes ved hjelp av hudtransplantasjon, hvor huden typisk tas fra området foran eller bak øret. Når såret lukkes, blir det lagt på en bandasje. Denne skal først fjernes når du møter opp for å fjerne stingene.

Dagen etter operasjonen blir du kontaktet av klinikken, dette for å sjekke om du har det bra etter prosedyren.

Fjerning av stingene avtales på operasjonsdagen.

  • Uføres utelukkende med lokalbedøvelse

  • Krever ingen innleggelse

  • Er den sikreste metoden av alle alternativer

  • Gir det optimale kosmetiske resultat

Kontakt oss

Kontakt oss for en konsultasjon hos en av våre hudleger.