Som den eneste private klinikken i Danmark kan Hudkræftklinikken utføre hudkreftbehandling med Mohs-kirurgi. Ved Mohs-kirurgi fjernes hudkreften i én operasjon, og vi fortsetter til vi ikke lenger finner tegn på at det finnes kreftceller.

  • Utføres kun under lokalbedøvelse
  • Ingen sykehusinnleggelse nødvendig

  • Er en sikker metode for fjerning av hudkreft

  • Gir et optimalt kosmetisk resultat

Hudkreft sprer seg ofte utover det synlige området, så det er umulig å vite hvor langt den har spredt seg. Målet med Mohs-kirurgi er å fjerne hudkreftceller så nøyaktig som mulig og samtidig bevare så mye friskt vev som mulig. Metoden er spesielt egnet for hudkreft som har en tendens til å vokse aggressivt eller har høy risiko for tilbakefall. I motsetning til andre metoder innebærer Mohs-kirurgi en kontinuerlig undersøkelse av vevet som fjernes under operasjonen. Dette er en stor fordel, ettersom det gjør det mulig for kirurgen å sikre at kreften fjernes fullstendig i løpet av bare én operasjon. Derfor er Mohs-kirurgi en effektiv metode for behandling av hudkreft. Opptil 40 % mindre vev fjernes ved Mohs-kirurgi sammenlignet med vanlig kirurgisk fjerning.

Mohs-kirurgi er gullstandarden i USA, Nederland, Storbritannia og flere andre ledende land for behandling av hudkreft i hode- og halsregionen.

Hudkreftklinikken står ved din side fra de første undersøkelsene, gjennom behandlingen og til de avsluttende kontrollene. Du er også velkommen til å kontakte oss for en konsultasjon hvis du er usikker på om du har hudkreft.

I en svensk studie ble sikkerheten for helbredelse av tidligere ubehandlet basalcellekarsinom beregnet til 97,9 %. For tidligere behandlet basalcellekarsinom er sikkerheten 94,8 %.

Vi forstår at tanken på å gjennomgå en operasjon kan være skremmende. Som pasient er det naturlig å være bekymret og ønske å bli beroliget i en slik situasjon. Vi ønsker å forsikre deg om at vi er her for å støtte deg gjennom hele prosessen og sørge for at du får en så behagelig opplevelse som mulig.

Først og fremst har vi et dedikert team av erfarne leger, sykepleiere og helsepersonell som er spesialister på området. Vår høyeste prioritet er din sikkerhet, komfort og velvære. Vi har nøye planlagt og forberedt oss på å utføre denne operasjonen på en profesjonell og omsorgsfull måte.

Vi sørger for at du får all nødvendig informasjon om operasjonen på forhånd. Teamet vårt vil svare på alle spørsmålene dine, lytte til bekymringene dine og forklare prosessen i detalj. Vi vil sørge for at du har en klar forståelse av hva som forventes under operasjonen, inkludert forberedelser, anestesi, operasjonens varighet og forventet rekonvalesenstid.

Under operasjonen vil du være omgitt av et dedikert og profesjonelt team med lang erfaring på området. Vi bruker moderne teknologi og avanserte medisinske prosedyrer for å sikre best mulig behandling.

Etter operasjonen gir vi deg klare instruksjoner om etterbehandling og oppfølging for å hjelpe deg med å komme deg optimalt og oppnå det beste kosmetiske resultatet.

Vi forstår at en operasjon kan være en følelsesladet opplevelse, og vi er her for å støtte deg på alle måter vi kan. Vi lytter til dine behov, respekterer dine ønsker og tar hensyn til dine individuelle preferanser. Din helse og ditt velvære er vår høyeste prioritet, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal føle deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Mohs-kirurgi er en trygg behandling av hudkreft. Operasjonen utføres kun under lokalbedøvelse, så du trenger ikke å faste. Selve operasjonen tar vanligvis noen timer. Når operasjonen er over, må du vente 15-20 minutter før du kan dra hjem, hovedsakelig for å sikre at du føler deg komfortabel og ikke blør. Bare i unntakstilfeller er sykehusinnleggelse nødvendig.

Når du ankommer klinikken, vil du bli møtt av personalet vårt. Legen vil undersøke deg på nytt og informere deg på nytt om inngrepet og planen. Deretter begynner operasjonen. Sykepleieren utfører de innledende manøvrene (vask og drapering), og deretter starter legen bedøvelsen og operasjonen. Den synlige delen av hudkreften fjernes kirurgisk, og en bandasje legges over såret. Deretter sitter du på venterommet mens vi undersøker det fjernede vevet i mikroskop. Hvis man finner rester av hudkreft, gjentas prosedyren til all hudkreft er fjernet. Såret lukkes deretter ved hjelp av plastikkirurgiske teknikker. Hvis det er mulig, lukkes såret med en enkel lukking (fra side til side), men ved større defekter kan det være nødvendig å flytte hud fra «naboområdet» med såkalt «lap-plast», noe som gir et optimalt kosmetisk resultat. Til slutt kan såret lukkes ved hjelp av hudtransplantasjon, der hud vanligvis tas fra området foran eller bak øret. Når såret er lukket, legges det på en bandasje som bare må fjernes igjen når du kommer inn for å fjerne stingene.

Fjerning av tråder avtales på operasjonsdagen.

  • Utføres kun under lokalbedøvelse
  • Ingen sykehusinnleggelse nødvendig
  • Er en sikker metode for fjerning av hudkreft
  • Gir et optimalt kosmetisk resultat

Den første delen av operasjonen tar vanligvis 20 minutter, mens det tar 1-2 timer å undersøke det fjernede vevet mikroskopisk. Vanligvis kreves det 1-3 runder med fjerning og undersøkelse av vev, men dette varierer fra pasient til pasient. En operasjon og ventetid på venterommet vil derfor vanligvis vare ca. 3-4 timer i løpet av en dag.

Dessverre etterlater alle operasjoner arr, men Mohs-kirurgi gir et optimalt kosmetisk resultat.

En effektiv hudkreftoperasjon med optimale kosmetiske resultater

En effektiv og vevsbesparende hudkreftoperasjon med et optimalt kosmetisk resultat.

Mohs-kirurgi er en trygg metode for å fjerne hudkreft. Operasjonen utføres alltid under lokalbedøvelse.
Den synlige hudkreften og en liten stripe på 1-2 mm av det omkringliggende friske vevet fjernes.

Preparatet undersøkes umiddelbart i mikroskop. Dette gjør det mulig å visualisere forekomsten av hudkreft, både sideveis og i dybden, og hvis det oppdages restsvulster ved mikroskopering, gjentas prosedyren til all kreft er fjernet. Huddefekten kan deretter lukkes med plastikkirurgiske teknikker.
Pasienten kommer tilbake etter 5-7 dager for kontroll og fjerning av suturer (tråder).

Fremgangsmåte ved Mohs-kirurgi

Trinn 1

Basalcellekarsinom med spredning til flere hudlag.

Trinn 2

Kirurgen fjerner alt synlig svulstvev, men røttene finnes fortsatt i vevet. Hvis det gjenstår flere hudkreftceller, fjernes disse.

Trinn 3

Det fjernede vevet, «prøven», behandles i henhold til Mohs’ prinsipper (deles, merkes, fryses på objektglass, skjæres i mikroskopiske skiver og farges). Dette gjør det mulig å mikroskopere for å se om det finnes gjenværende kreftceller i kanten og i dybden av prøven. Dette sikrer at alt kreftvev er fjernet.

Trinn 4

Hvis det oppdages kreftinfisert vev under mikroskopet, fjerner kirurgen et nytt hudlag basert på hvor kreftcellene ble oppdaget.

Trinn 5

Prosessen gjentas til det ikke lenger finnes tegn på kreftceller. På denne måten bevares så mye som mulig av det friske vevet.

Bestill time nå

Se våre ledige timer og bestill en konsultasjon med en av våre spesialister ved å klikke på knappen nedenfor. Hvis du ønsker en rask avtale, kan du kontakte oss på telefon på
+45 30 14 00 14
.

Siden vi er en privat klinikk, er henvisninger fra fastlegen din ikke gratis. Hvis du har en helseforsikring, oppfordrer vi deg imidlertid til å kontakte dem for å høre om du er dekket.