I mars 2018 ble Hudkreftklinikken akkreditert i henhold til den danske kvalitetsmodellen (DDKM), versjon 1. Et kvalitetsstempel som gir våre pasienter og samarbeidspartnere en garanti for at vi leverer den beste kvaliteten og sikkerheten hver gang. Vi akkrediteres hvert tredje år og ble sist akkreditert i april 2021 (versjon 2). Den nåværende akkrediteringen er gyldig frem til 2024.

Du kan alltid sjekke akkrediteringsstatusen vår her: https://www.ikas.dk/afgoerelser/resultat/?id=6950

Den danske kvalitetsmodellen (DDKM) er utviklet av IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) for å sikre enhetlig/standardisert og god kvalitet i det danske helsevesenet. Kvalitetsmodellen er bygget opp rundt følgende grunnprinsipper i den akkrediterte private klinikken og i resten av helsevesenet:

  • Øke pasientsikkerheten og sikre sammenhengende pasientforløp
  • Kontinuerlig oppfølging, læring og kvalitetsutvikling innen diagnostikk, behandling og oppfølging for å lære av feil.
  • Åpenhet om kvaliteten på helsetjenester gjennom akkrediteringer/autorisasjoner
  • Standardisert høy kvalitet og høyt faglig nivå, uansett hvor pasienten befinner seg i helsevesenet.

Kvalitet er knyttet til pasientens opplevelse

På Hudkræftklinikken.dk har vi et spesielt fokus på pasientenes opplevelse av vår profesjonalitet og service. Pasienten står i sentrum for behandlingen, og opplevelsen av å være pasient hos oss er derfor tilpasset den enkeltes behov gjennom hele prosessen.

Vi legger stor vekt på å involvere deg i detaljene, slik at du forstår hvert eneste trinn i behandlingen og føler deg komfortabel underveis. Hudkræftklinikken.dk ved din side fra de første prøvene, gjennom behandlingen og til de avsluttende kontrollene. Les vår pasienttilfredshetsundersøkelse her.

DDKM og IKAS

  • Hvis du er interessert i å lese mer om den danske kvalitetsmodellen (DDKM), kan du lese mer her.
  • Hvis du vil lese mer om IKAS og akkrediteringsnemnda, kan du lese mer her.