Hvis ventetiden for behandling ved et offentlig sykehus overstiger 60 dager

Hvis legen din har henvist deg til behandling på et sykehus og du ikke får behandling innen 60 dager, kan du benytte deg av ordningen med utvidet fritt sykehusvalg.

Fastlegen din eller en spesialist (ofte en hudlege) sender en henvisning til et offentlig sykehus, og sykehuset må komme tilbake med forventet ventetid innen 8 dager. Svaret kan gjelde ventetid på forundersøkelse, behandling eller diagnostisk test. Hvis det ikke er mulig å starte behandling på et offentlig sykehus innen 30 dager, kan du velge å be om behandling på et annet sykehus med kortere ventetid. Vær oppmerksom på at det valgte sykehuset må være omfattet av avtalen med Danske Regioner om utvidet fritt sykehusvalg. Hudkræftklinikken.dk har en slik avtale, og du kan derfor velge å bli behandlet hos oss.

Hvordan velger jeg å bli behandlet på Hudkræftklinikken.dk gjennom utvidet fritt sykehusvalg?

Hvis du ønsker å bli behandlet på Hudkræftklinikken.dk gjennom utvidet fritt sykehusvalg, må du kontakte pasientkontoret i din region så snart som mulig. Når behandlingsstedet ditt flyttes (såkalt omplassering), vil du bli innkalt til en konsultasjon på Hudkræftklinikken.dk så snart som mulig. Du trenger ikke å betale av egen lomme for konsultasjon, operasjon og oppfølging, ettersom kostnadene dekkes av den offentlige helseforsikringen.

Gode lenker om fritt sykehusvalg og utvidet fritt sykehusvalg