Ulrika (46) har hatt en lang og slitsom behandlingsprosess med mange ulike leger involvert. Ulrika ønsker å dele sine erfaringer slik at andre hudkreftpasienter ikke skal havne i samme situasjon.

Ulrika oppdager et sår i tinningen som ikke vil gå bort. Hun går til fastlegen og blir henvist til det lokale sykehuset, som må henvise henne til en privat hudklinikk på grunn av lange ventetider.

Operasjon 1 og 2: Ulrika får diagnosen basalcellekarsinom type 2 og 3 og blir operert i juni 2016. Dessverre blir ikke all kreften fjernet. Hudklinikken opererer igjen, men denne gangen får de ikke ut alt. Hudklinikken anbefaler Ulrika å vente med å gjøre mer for å se hvordan det utvikler seg. Senere i behandlingsforløpet lærer Ulrika at man aldri skal vente med å operere denne typen basalcellekarsinom.

Operasjon 3: To år senere blir Ulrika operert på nytt og får transplantert hud fra underarmen, da skadene er ganske omfattende. Resultatet er ikke særlig pent, og hudkreften er fortsatt ikke borte. Ulrika får derfor tilbud om en ny operasjon for basalcellekarsinom ved et annet sykehus. Ulrika takker ja i håp om å bli kvitt kreften og at den første, mindre vellykkede operasjonen kan korrigeres.

Operasjon 4: Ulrika opereres igjen på et nytt sykehus. Denne gangen transplanteres det ikke hud. Nok en gang får Ulrika dårlige nyheter – kreften er fortsatt ikke borte, og hun skal opereres på nytt.

Operasjon 5: Ulrika gjennomgår sin femte operasjon på sykehuset. Her utføres en enda større hudtransplantasjon, ettersom skaden er blitt mye mer omfattende. 15 cm hud tas fra den andre underarmen for å dekke den første mislykkede transplantasjonen. Dessverre finnes det fortsatt basalcellekreft nærmest øyet.

Ulrika er fortvilet og vet ikke hva hun skal gjøre. Kreften sitter svært nær øyet, og hun tør ikke vente på en ny operasjon av frykt for at den skal spre seg enda nærmere øyet. Det er en vanskelig periode – hun føler en konstant bekymring for at hudkreften ikke skal bli fjernet og at den skal bli verre.

Heldigvis klarer Ulrika å overbevise sykehuset om at hun kan få Mohs-kirurgi. Hun har lest om Mohs på nettet og funnet ut at denne metoden finnes, noe ingen lege har fortalt henne. Ulrika blir da henvist til et nytt sykehus som utfører Mohs-kirurgi – dessverre er ventetiden svært lang. Ulrika begynner å søke på nettet for å finne andre som kan utføre Mohs-kirurgi. Hun finner Hudcancerkliniken i Stockholm og tar kontakt, og hun får raskt en time noen uker senere.

Operasjon 6: Ulrika behandles ved Hudcancerkliniken i Stockholm og er svært fornøyd med behandlingen hun har fått. Hun føler seg utrolig godt mottatt på klinikken og føler endelig at hun blir tatt på alvor. Alle hudkrefttilfeller undersøkes på laboratoriet og fjernes samme dag.

Ulrika sier at utfallet hadde blitt et helt annet hvis Mohs-kirurgi hadde vært behandlingsmetoden fra starten av. «Hvis jeg hadde visst at Mohs-kirurgi fantes fra begynnelsen av, hadde det aldri gått så langt». Ulrika håper at Mohs-kirurgi i nær fremtid vil bli standardmetoden for å fjerne basalcellekarsinom i ansiktet.

Men kreften er borte, og det er det viktigste. Ulrika ønsker å dele sin historie slik at andre ikke havner i samme situasjon: «Alle bør vite at Mohs-kirurgi er tilgjengelig, slik at de slipper å vente for lenge og få stygge arr som meg». Hvis Mohs-kirurgi hadde vært den første behandlingsmetoden jeg hadde fått, ville jeg ikke sett ut som jeg gjør i dag. Det er også viktig å spare folks tid og ressurser, som i min situasjon har vært bortkastet på fem krevende operasjoner», avslutter Ulrika.

På Hudkreftklinikken er ventetiden kort, kreften fjernes fullstendig i løpet av én operasjon og metoden er vevsbesparende. Ved ansiktskirurgi er det svært viktig å fjerne så lite hud som mulig.